Karaşar Derneği Olağan Genel Kurulu

Karaşar Derneği Olağan Genel Kurulu

Karaşar Derneği Olağan Genel Kurul   Yönetim Kurulu tarafından;   2019 yılı Ocak ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısının dernek merkezinde 20.01.2019 günü saat 13:00 da aşağıdaki gündemle toplanmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 27.01.2019 günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın toplanmasına,   Toplantının yer, tarih, saat ve gündeminin derneğimize ait www.karasardernegi.com.tr sitemizden ve Sms ile ilan edilmek suretiyle üyelerimize duyurulmasına, Karar verilmiştir.   GENEL KURUL GÜNDEMİ:   a) Açılış, yoklama ve Saygı Duruşu İstiklal Marşı,   b) Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Başkan Yardımcısının ve katip üyelerin seçilmesi,   c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Faaliyet raporlarının okunması,   d) Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması,   e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi,   f) Dilek ve temenniler,   g) Kapanış,   Tüm üyelerimizin Genel Kurula katılmalarını bekliyoruz.

Karaşar Karaşar Derneği

App Store'dan indirin